Olli-Pekka. / Lapin Kansa.


Ei ole helppoa kellään, ei ainakaan maaseudun palotarkastajalla. Jos pi-tää paikkansa se, mitä meille kirjoitetaan Kittilän Tepastosta, niin siihen hommaan ryhtyessä on syytä ottaa kaikki mahdolliset vakuutukset, sillä vaarat ovat suuret ja monenlaiset. Saattaa sattua niinkin, ettei siltä ret-keltä lainkaan elävänä palaa.

Tepastossa on pidetty tavanmukaista kevätkatselmusta, jossa kunnan palomies on tarkastellut lähimmäistensä uuneja ja savupiippuja sekä tehnyt tietenkin erinäisiä muistutuksia, missä sellaiseen on havaittu syy-tä olevani. Mutta - kertoo asianomainen palotarkastaja - yrittipä muuta-massa talossa tulla kummat. Isäntä oli lähtenyt halko kädessä ajamaan palotarkastajaa tämän pyrkiessä toiseen taloon, mutta kaikeksi onneksi talon poika oli huomannut tapauksen ja riensi tyynnyttelemään halko-miestä.

Mistä tämä isännän vihanpito oli aiheutunut, siitä ei kertojamme mainitse mitään. Joutuu näin ollen otaksumaan, että palotarkastaja kenties oli huomannut vian savupiipussa tai jossain muualla uunissa ja sanonut sit-ten, että korjatkaa hyvät ihmiset aikanaan tuo vika, muuten palaa hyvä talo maan tasalle. Tai sitten on välikohtaus aiheutunut siitä, että isännäl-lä on ollut palotarkastajaa vastaan jotain muuta hampaankolossa. Eh-käpä tämä jälkimmäinen, otaksuma on oikeampi.

Meillä on näet sellainen aavistus,että tässä on kohdannut toisensa kaksi miestä, joilla kummallakin on erilainen mielipide siitä, mitä suuntaa maantie sillä kulmalla olisi rakennettava. Ne saattavat nuo tieriidat olla kamalia juttuja. Monta hyvää asiaa on niiden vuoksi turmeltu. Itse han-ketta niillä viivästetään ja sitten saattavat kaiken lisäksi hyvienkin naapu-rien välit mennä aivan pilalle. Kukapa tietää, etteikö niin ole laita tässä-kin tapauksessa.

Rauhan miehenä keholtamme kuitenkin asianosaisia sopimaan keske-nään. Ei asia sillä parane, että virkatehtäviään hoitavaa palotarkastajaa kuotaistaan pääkuoreen. Se, nimittäin pääkuori, ei palotarkastajalla ole sen lujempi kuin muillakaan ihmisillä, vaani menee helposti rikki. Ja sil-loin tulee lyöjälle lähtö ruuattoman pöydän ääreen ja sen jälkeen varsin ikävälle reisulle. Niin että heittäkää hyvät miehet aikanaan pois, ennen-kuin kummempia ehtii tapahtua.

Joka tapauksessa voidaan merkitä, että, maaseudun palotarkastajalla ei ole aina mitkään häävit oltavat. Kauppalamme palomestarilla, joka saa vapaasti tulla ja mennä uunilta toiselle, kurkistella ja koluta ihmisten vin-teillä niin paljon kuin vain huvittaa, määrätä uuneja ja savupiippuja ilman muuta purettaviksi, ei ole aavistustakaan siitä, minkälaisissa olosuhteis-sa hänen virkaveljensä maaseudulla työskentelevä. Siellä saatetaan, kun sattuu, jyskäyttää palotarkastajaa lähtiäisiksi halolla päähän.

Puhu siinä sitten palosuojelun tehostamisesta, kun makaat valjuna kar-tanolla ja hurjistunut kylämies tulkitsee palolakia peittoamalla katselmuk-sen suorittajaa halolla sen kuin kerkiää.

Yrjö Kari: Talvi Ounasjoella.

Yrjö Kari: Pallastunturi.

Yrjö Kari: Sallatunturi.

Eräältä Savon tehdasseudulta meillä sen sijaan on paljon hauskempi juttu kerrottavana. Siellä on yhdyselämään suivaantunut keski-ikäinen työmies ottanut ja myynyt eukkonsa työtoverilleen, joka oli vanhapoika. Kauppahinta 6,000 markkaa, josta 800 markkaa maksettiin käteisellä.

Muuta perustetta tähän kaupantekoon ei mainita kuin, että myyjän talous oli vaimon puolelta kärsinyt vahinkoa. Rakkaus oli myöskin väljähtynyt, joten kaverukset päättivät tehdä kaupan. Uutinen ei kuitenkaan kerro, oliko vaimo ollut saapuvilla silloin, kun kauppakirjaa kirjoitettiin ja missä määrin hän oli ennestään "suopunut" siihen vanhaanpoikaan. Mutta mikäpä siinä muukaan auttaa kuin suovu pois, sillä kaikesta päättäen ei eukolla entisen "omistajan" luokse ole enää turvittelemista.


Sitten olisi taas hauen maksasta kesäin laatua ennustavilla syytä astua esiin ja sanoa salat julki, sillä kevätkalastus on alkanut. Muutamin pai-koin m.m. Kemijärvellä on haukia saatu jo runsaasti. Niiden miesten, joi-den kohdalla ei mahti ole vielä mennyt maan rakoon, on syytä hauen saatuaan toimittaa oikeuslääkeopillinen ruumiinavaus, tutkia maksa, jot-ta tiedettäisiin, minkälaisen kesän kynnyksellä tässä ollaan. Kirjelappu sitten tänne, niin toimitamme lehteen tiedot muidenkin luettavaksi.

Kemijärveltä soitettiin tässä muutamana päivänä ja tiedusteltiin, olem-meko koskaan kuulleet, että myöskin ahvenen selkäruodosta voidaan päätellä, minkälainen kesä saadaan. Mistäpä me sellaista olisimme kuulleet. Hauenmaksaan sen sijaan olemme jo vuosikausia tottuneet luottamaan. Se on parhaita sääkalentereita. Onkimiehenä pidämme kuitenkin ahventä suuressa arvossa ja jos tämä hyvä kaveri kesäisillä kalavesillä voi jotain sanoa myöskin kesän vaiheista, niin entistä liha-vampia kastematoja jäljestämme tänä kesänä onkivehkeisiimme.

Vanhan polven kalamiehet Kemijärvellä tietävät kertoa, että vanhaan ai-kaan ei ensimmäistä pyydyksestä saatua ahventa keväällä nakattu kont-tiin ilman muuta, ennenkuin tarkastettiin, minkälainen selkäruoto tällä köröharjalla on. Siinä on näet täpliä, joista kesän vaiheita voidaan pää-tellä. Tänä keväänä kuuluu ahvenella olevan runsaasti täpliä niskapuo-lella selkäruotoa, merkiten sitä, että kevätkesä tulee olemaan sateinen. Ruodon keskiosassa täplät vähenevät, joten keskikesä olisi sen mukaan vähäsateista. Pyrstöön käsin täplät taas lisääntyvät ja sen mukaan siis syyskesä olisi sateinen. Aikanaanhan tuo nähdään minkälainen on ke-sän kulku, mutta hyvä on merkata muistiin kaikki ennakkotiedot. Syksyllä sitten nähdään, onko ahvenesta ennustajaksi.

Terveisiä vain kaikille kalamiehelle. Kovin alkaa taas vetää mieli niihin hommiin.

Ennenkuin ehdimme tähän tähdenväliin, saimme nähdä senkin kum-man, että kalat saapuvat elävinä Kemijärveltä Rovaniemelle. Vanha tut-tavamme Oskari Särkelä soittaa kilautti eilen Kemijärveltä, että hän on lähettänyt maistiaisiksi tuoretta kalaa junassa. Sen kun menee ja hakee, niin siellä on tulossa pikatavarana Kemijärven vesistön tämän keväisiä antimia.

Ja niin siellä eilisen päiväjunan matkassa tosiaankin tuli alla olevalle ni-mimerkille osoitettu lähetys, jossa oli vähän joka lajia. Oli hauki, ahven ja mahdottoman suuri säynäjä niinkuin sianporsas. Ihmeellisintä kuitenkin oli, että pahvilaatikossa rautatiematkan suorittaneet kalat olivat vielä elä-viä. Hauki oli niin pontevaa poikaa, että päälle yritti, kun sitä paketista päästelimme.

Yritimme haastatella säynävää Luusuanniskan perkauksesta ja Kemi-järven vesipinnan laskusta,, mutta ei se suostunut kertomaan mitään. Katsoa toljotti vain pöljän näköisenä suu auki. Mutta sen ahvenen me tänään aukaisemme ja tutkimme sen selkäruodosta kesänmerkkejä. Saa nyt sitten nähdä, onko siinä sen paremmin säätietoja kuin omassakaan seIkäruodossamme. Kiitoksia vain lähetyksestä. Takaamme, että tuore kala maistuu.

Sitten, lopuksi keholtamme Inarin kunnanisiä toimittamaan kuokkia ja lapioita valitsemalleen Pyhäjärven palopiirin sammutuspäällikölle U.L:Ile Hän kirjoittaa meille, että "valittu on mutta vehget ei ole olemassakaan koko seudussa, ei kuokkia ei lapioita, joita olis tarpellista olemassa. Ei kädellä voi mittän tulelle". Se on selvä se. Kestää sitä paljain käsin val-keaa kopeloida. Tupelle siinä joutuu paraskin sammutuspäällikkö. Senpä vuoksi lähetämme Kunnan-Antille Inariin sellaiset terveiset, että lähettää Pyhäjärven piirin sammutuspäällikölle riittävät "vehget" tulta vastaan.

Rovaniemeläisiä lukijoitamme huomautamme vielä taiteilija Yrjö Karin näyttelystä joka on avoinna tämän viikon loppuun kello 12-19. Siellä on käynyt lujasti väkeä, mutta lisää vielä sopii. Se käynti maksaa kyllä vai-van, sillä tällaisia arvokkaita tilaisuuksia ei paikkakunnallemme liian ti-heään, järjestetä. Ja Yrjö Karilla on tarjottavana aina jotain erikoista, sillä hän liikkuu pitkin maakuntaamme ahkerasti ja menee aina kehityksessä eteenpäin. Maakuntamme maisemat ovat Yrjö Karista saaneet hartaan tulkitsijan. Hän on niitä miehiä, jotka eivät viihdy enää etelässä, vaan tänne palaa mieli, ja tuo kiintymys tähän maakuntaan käy ilmi myöskin hänen töistään ja tekee ne eläviksi. Ken hänen näyttelyssään käy, ei voi väistää kiusausta hankkia kotinsa kaunistukseksi sieltä todella hyvän taulun. Hinnat lisäksi ovat peräti huokeat, kuten Karilla aina.