Olli-Pekka. / Lapin Kansa 1935.

Pantsari ja kumppanit.Lukija on varmaan kiinnittänyt huomiota lehdessämme parhaillaan jul-kaistavaan kirjoitussarjaan "Länsipohjan hurmos nykytilassaan", Kemi-järveläinen teologian ylioppilas Kullervo Hulkko siinä sangen mielenkiin-toisella tavalla selvittelee "Korpelan liikettä" ja sen edesottamisia. Kirjoi-tussarja. johon vielä tulee jatkoa, antaa tuosta omalaatuisesta liikkeestä oivallisen läpileikkauksen, samalla kuin se osoittaa, että kirjoittajan vakava pyrkimys on käsitellä aihettaan tiedemiehen tarkkuudella. Hän osoittaa raamatusta ne kohdat, joihin "Korpelan liike" perustaa käsityksensä, ja joita se omalla tavallaan tulkiten on eksynyt niihin, merkillisiin hullutuksiin, joista sanomalehdissä on kerrottu.

Niinpä onkin tämä kirjoitussarja tähän mennessä ainoa, jonka avulla "Korpelan liikkeestä" saa perusteellisen ja tarkan käsityksen. Kun, leh-dessämme kevättalvella lausuttiin ajatus, että Suomen laestadiolaisten olisi otettava kosketus Länsipohjaan tarkoitettiin tällä sitä, että siellä olisi ruvettava pontevasti julistamaan oikeaa kristillisyyttä ja osoitettava "ark-kia" odotteleville, että he ovat joutuneet huijarien kelkkaan. Yksi ja toinen saarnamies onkin Länsipohjassa sen jälkeen käynyt. Ja nyt ovat myöskin teologian ylioppilaat tehneet retken sinne tutustuakseen hurmosliik-keeseen ja sen "profeettoihin".

Valistustason täytyy olla melkoisen alhaisen noilla rajantakaisten heimo-laistemme asumasijoilla. kun syntyy sellainenkin käsitys, että joku Kalle Pantsari on, Jumala sillä perusteella, että Ilmestyskirjassa puhutaan pantsarista (= rintavarustukset). Mutta näin ne vain korpelalaiset ovat uskoneet ja kirjoittajammekin oli nähnyt tämän "Jumalan," ajelemassa polkupyörällä Pajalan Sattajärven kylätietä. Melkoisesti hytkäyttää myös-kin se, että Areavaaran Sigurd Siikavaarasta ja Lovikan Arthur Niemestä on leivottu "profeettoja", koska Danielin kirjassa puhutaan "kahdesta muusta", joista toinen seisoi "tällä virran reunalla ja toinen toisella virran reunalla".

Kun Siikavaara asustaa Muonionjoen ja Niemi Tornionjoen varrella, niin arvelevat korpelalaiset, että näitä miehiä. Daniel on juuri tarkoittanut. To-sin profeetta puhuu yhdestä virrasta ja sen kahdesta reunasta, mutta korpelalaiset eivät sellaiseen pikku seikkaan ole takertuneet, vaan soveltaessaan profeettain ennustuksia länsipohjalaiseen maastoon, ovat käsittäneet Muonionjoen ja Tornionjoen olevan yhtä, - onhan Muonionjoki Tornionjoen lisäjoki.

Siihen suuntaan korpelalaiset oppejaan ja käsityksiään piirustelevat.

Sigurd Siikavaaran, korpelalaisuuden pääprofeetan, talo Aareavaarassa. Valok. Valde Näsi

On heillä myöskin, "Mooses". Karl Arvid Nartijärvi Pajalan, Sattajärveltä näyttelee tuon kuuluisan israelilaisen kansanjohtajan osaa. Kirjoittajam-me ei kerro, onko hänellä myöskin sauva kädessään, mutta sukat oli "Mooses" hänelle joka tapauksessa lainannut.

Mielenkiintoinen on myös tieto, ettei itse Korpelaa koko revohkan aiheut-tajaa - nykyisin lahkon keskuudessa pidetä minään. Hänet luetaan tois-taiseksi "neljän eläimen" joukkoon ja hän pääsee "profeetan" kirjoihin vasta sitten, kun saapu uuudelleen Länsipohjaan ja "saa ilmoituksen". Meidän käsityksemme kuitenkin on, että Korpela taitaa viis veisata koko profeetan arvolle, sillä hän on vastineeksi saanut siinä määrin Ruotsin kruunuja, että kyllä hänen kelpaa muutenkin elellä.


Entäs ne kolme muuta "eläintä".

Ne ovat O. Pettersson, Fr. Essberg ja J. Kallo.

Sellaista sinne Länsipohjaan kuuluu. Niin hullunkuriselta kuin kaikki kuu-lostaakin on asialla myöskin vakava puolensa. Kaikki tuo nimittäin osoit-taa, että heimolaisemme siellä ovat kovasti takapajulla. Ja kuinkapa muuten voisi ollakaan, sillä eihän heille mitään opeteta äidinkielellään. Vieraan kielen mukaan kaikki käy ja sillä kielellä myöskin opetusta tar-jotaan. Kuinkas kannettu vesi kaivossa pysyisi