Ote Jarmo Pykälän Kulttuurivihkoihin v. 2010 kirjoittamasta artikkelista:

Peltovuomalaisten alkuperäPeltovuoman kylän asukkaita 1901. Kuva Emil Sarlin. GTK.

Vähän aikaisemmin, v:n 1580 tienoilla oli silloisten voudintilien mukaan Vienasta tullut poronhoitoa harjoittanut Aikasarria (Achensare), joka ker-toi houkuttelevansa alueelle lisää asukkaita Vienasta. Etnisesti Aikasar-ria oli karjalainen ja hänen tulonsa liittyy vienalaisten muuttoon Kemin Lappiin ja Väylänvarteen.


Aikasarriaa peltovuomalaiset pitävät esi-vanhempanaan. Aikasarrian myöhemmät vaiheet ovat kuitenkin hämärän peitossa, mutta vielä M.A. Castrén kuuli Peltovuomassa Aikasarrian ja muiden karjalaisten tuomaa kalevalaista lauluperinnettä 1840-luvulla.

Tällöin peltovuomalaiset kertoivat Castrénille esi-isiensä tulleen Karjalan laulumailta. Ounasjoen latvojen asutus on siis lähtöisin toisaalta etelästa tulleesta uudisasutuksesta ja Vienasta tulleista karjalaisista. Sittemmin karjalais-muistot ovat himmenneet - joskin kieleen on suomen murtee-seen jäänyt joitakin merkkejä karjalaisuudesta - ja peltovuomalaisten elintavat ja kielenmurre ovat samanlaiset kuin heidän kittilässä asuvien naapureidensa.

Rajasulku perustui suomalaisten, lähinnä peltovuomalaisten valituksiin porojen viljelyksille aiheutuneista vahingoista. Kun koutokeinolaiset eivät enää voineet käyttää perinteisiä porolaitumiaan Suomen puolella, ajatus oman poronhoidon kehittämisestä alkoi muotoutua Peltovuoman talol-listen keskuudessa. Yksi sen vaiheista oli juuri Ouniksen terrori.


"Muistellaan, kuinka Thomas Nilsinpoika Kuru (s.1831) tappoi Johan Sa-muelinpoika Eiran (s.-1817) ja tämän lapset. Kuolinpäiväksi kirkonkirjoi-hin oli merkitty hautauspäivä (26. 7. 1852) ja kuolinsyyksi lavantauti.

Surmaaja otti sitten surmaamansa Johan Eiran vaimon, Eva Kaisa Ei-ran, os. Kyrö (s.1821), vaimoksi ja sai murhan kautta Eira-tilan nimiinsä. Sen aikaisen käytännön mukaisesti Kuru-sukunimi muuttui tilan mukaan Eiraksi, minkä perua Peltovuoman Eira-suku on.

Tiettävästi Eva sai myöhemmin tietoonsa, kuka oli surmannut entisen miehensä ja lapsensa, mutta ei saanut näyttöä asian tueksi. Poliisin ei tiedetä tutkineen asiaa."