Poromies 1939.

Poroisäntä Aleksi Jääskö-50-vuotta


Poroisäntä Aleksi Jääskö Kittilän Alakylässä täytti myös Kalevalan-päi-vänä (28. 2.) 50 vuotta. Hän on Kittilän poikia, jota yhä pohjoisempi Lappi on kutsunut. Niinpä hän onkin useampien vuosien aikana ollut Petsamossa, Inarissa ja Enontekiöllä tutustuen läheisesti näihin seutui-hin ja etenkin niiden poronhoitoon, jota hän lapsuudestaan saakka on kotiseudullaan harrastanut.

Aleksi Jääskö on harrastanut antaumuksella poronjalostusta ja päässyt siinä merkittäviin tuloksiinkin. Häntä ovat myös poronomistajat käyttä-neet luottamusmiehenään. Niinpä hän onkin useampaan otteeseen ollut Alakylän Läntisen paliskunnan poroisäntänä. Etelä-Lapin poronhoitoyh-distyksen toimitsijana hän on ollut yhdistyksen perustamisesta alka-en. V.1937 valittiin Jääskö Poronjalostusyhdistyksen johtokunnan jä-seneksi.

Aleksi Jääskö on aikoinaan tarmolla osallistunut maamme itsenäisyys-taisteluun. Hän toimi m.m. Kittilän kautta kulkevien jääkärialokkaiden op-paana Ruotsiin. Kerran tällaisella opastusmatkalla saivat Enehjelmin kätyrit hänet kiinni. Jääskö joutui vuosikausiksi Oulun vankilaan, josta hän vasta vallankumouksen aikana pääsi vapaaksi. Myöhemmin hän osallistui Petsamon-retkeen.Hänen merkkipäivänään lähetti Poronjalos-tusyhdistys sähkeellä hänelle onnittelunsa.