Lapin Kansa 1930.

Porokilpailut Peltovuomassa


Sunnuntaina toimeenpantiin Enontekiön Peltovuoman kylässä suuret porokilpailut, joihin oli ilmoittautunut kaikkiaan 54 osanottajaa. Näistä jäi kuitenkin yksi saapumatta, joten matkalle lähti yht. 55 poromiestä. Tai-paleella oli kuitenkin kahden ajajan keskeytettävä ja näinollen ajoi mat-kan loppuun 51 kijpailijaa. Ajettava matka oli 2.4 km. Kilpailujen aikana vallitsi erittäin sakea lumipyry ja voimakas tuuli, jotka olivat omiaan huo-nontamaan tuloksia. Rata ehti nimittäin tukkeutua vaikka se avattiin uu-delleen vasta puoli tuntia ennen kilpailuja. Lumipyryn ja rajuilman vuoksi olisi kilpailut lykättykin, mutta tämäkin olisi tuottanut suurta hankaluutta sillä kilpailuihin oli saapunut osanottajia kaukaa syrjäkylistäkin, joten hei-tä ei voitu palauttaa tyhjin toimin takaisin.

Palkintoja jaettiin 15:lle parhaalle ajajalle, ollen kahtena ensimmäisenä palkintona poro ja toisina palkintoina työkalu- ja, valjaita y.m. Parhaat ajat olivat:

1) F. Eira, poro »Kuivakko» aika 3,53;
2) A. Niemelä, poro »Laukki», aika 3.54.5;
3) Albert Eira, poro »Musta», aika 4.25;
4) Y. Stoor, poro »Leitukka» aika 4.25 (arpa ratkaisi järjestyksen)
5) Frans Vientajärvi, poro »Kilpiöttä» aika 4 29.5;
6) Arthur Aunola. poro »Jauhokuono» 4.31,5;
7) Adolf Peltovuoma. poro »Silasilmä», 4.31.5 (arpa ratkaisi järjestyk-sen)
8) Frans Kitti, poro »Kelokka» 432 5;
9) Aleksi Vuontisjärvi. poro »Leitukka» 4.33,5;
10) H. Maagga, poro »Kuivakka», aika 4.36.