Pohjolan Sanomat 1936.

Porot hautautuivat myrskyssä lu-meen, niin että vain sarvet jäivät näkyviin.



Postiautot pääsivät jo eilen jälleen kulkemaan normaali aikatauluin.

Toissapäivänä Lapissa ja Perä-pohjolassa vallinnut ankara myrsky ja lu-mipyry taukosi yön tullen. Kun lumiaurat heti aamusta alkaen pantiin liikkeelle, saatiin tiet jo eilen autolla liikennöitävään kuntoon, niin että posti, joka edellisenä päivänä oli suuresti myöhästynyt, jopa joihinkin paikkoihin jäänyt kokonaan tulematta, pääsi taas normaaleille kulkuvuo-roilleen. Kuten kerrottiin, ei postiauto toissailtana päässyt Muonioon. Tä-män vuoksi eivät Pallastunturin neljännelle hiihtokurssille aikovat, joiden siinä piti saapua Muonioon, myöskään päässeet perille. Eilen illala heitä kuitenkin jo odotettiin Muonioon saapuviksi. Samaten eivät myöskään kaikki kolmannen kurssin osanottajat päässeet Muoniosta viivytyksittä palaamaan, vaan oli osan odotettava eilistä päivää.

Esimerkkinä siitä, miten ankara lumimyrsky todella oli, kerrotaan Enon-tekiön Peltovuomasta muuan harvinainen tapaus. Siellä oli eräässä pai-kassa ollut pari poroa ulkona kiinnitettynä köyteen. Lumimyrskyn aikana niistä kumpikin peittyi niin täydellisesti lumeen, että toinen oli kinoksesta etsittävä lapion avulla. Toisestakin olivat näkyvissä vain sarvet, joiden avulla se helposti löydettiin, joskin sitäkin oli lapiolla autettava selviä-mään lumisista kahleistaan. Molemmat porot olivat kaikesta huolimatta säilyneet myräkästä täysin vahingoittumattomina. Juttu näin "lantalaises-ta" tuntuu melko uskomattomalta, mutta - niin vakuutettiin mitään myö-hästynyttä aprillipilaa se ei ole, vaan totista totta.