Lapin Kansa 1934.

Porovaras Eemeli Kumpulainen

Porovarkauksia Muoniossa ja Enontekiöllä.

Muuan poromies pidätetty ja tunnustaa osittain.


Enontekiöllä pidätettiin t.k. alussa poromies Eemeli Kumpulainen epäil-tynä syylliseksi porovarkauksiin. Juttua tutkimaan saapui Oulusta lää-ninrikosetsivä Holtinkoski joka viipyi Muoniossa ja Enontekiöllä useita päiviä. Kuulustelujen jälkeen Kumpulainen passitettiin Kittilän lääninvan-kilaan odottamaan oikeudellista käsittelyä. Kumpulaista syytetään nel-jästä porovarkaudesta, jotka ovat tapahtuneet viime kesänä osaksi Muo-nion, osaksi Enontekiön puolella. Varastetut porot kuuluivat Muonion palkiselle.

Lisäksi syytetään häntä kahdesta väärennyksestä. Hän oli nimittäin v, 1933 elokuussa nostanut palkisen kassasta kahdessa erässä 260 mk, valtakirjoilla, jotka myöhemmin havaittiin väärennetyiksi, Kumpulainen tunnustaa vain osan rikoksistaan, mutta syytteet häntä vastaan ovat sitovia. Kumpulaista epäillään lisäksi syylliseksi moniin muihinkin poro-varkauksiin ja näiden osalta tutkimukset jatkuvat edelleen.

Lääninrikosetsivä Holtinkoski saapuu Muonioon uudelleen t,k:n lopussa. Kumpulainen, joka on noin 60-vuotias, on ollut porohommissa kaiken ikänsä,

"Poromies" Einari Kumpulainen v. 1896.

Lapin Kansa 4.12.1934.

Porovarkaita syytteessä Muonion välikäräjillä.

Muoniossa pidettiin lauantaina välikäräjät, toimien oikeuden puheen-johtajana tuomari Keravuori.

Sigurd Äkäslompoloa Kolarista syytettiin porovarkaudesta ja kuultiin oi-keudessa asian johdosta viittä todistajaa. Juttu lykättiin vielä joulukuun 28 p:nä pidettäviin välikäräjiin ja Äkäslompolo passitettiin Kittilän vara-vankilaan.
Eemeli Kumpulainen Enontekiöltä oli syytteessä porovarkauksista ja kahdesta petoksesta, ollen syyttäjinä Enontekiön nimismies Öhman ja Muonion nimismies Niva. Oikeus tuomitsi Kumpulaisen näpistyksessä, joka koski erästä kaarteelta varastettua 200 markan arvoista poroa, 20 päiväsakkoon sekä porovarkaudesta 10 kk. vankeuteen.

Näpistetty poro oli Petter Rovan ja varastettu Kalle Rovasen, arvoltaan 225 mk. Asia alistettiin Vaasan hovioikeuteen ja Kumpulainen passitettiin Oulun lääninvankilaan. Mainittakoon, että oikeudessa kuultiin syytetyn puolesta 8 ja syyttäjän puolesta nyt yhtä todistajaa. Sensijaan syytteet petoksista ja yhdestä porovarkaudesta hylättiin.

Kumpulaista tullaan viela tammikuun 15 p:nä alkavilla varsinaisilla kärä-jillä syyttämään väärennyksestä ja petoksesta.

Hetta v. 1930.

Lapin Kansa 17.1.1935.


Muonion talvikäräjät.Pidettiin toissapäivänä ja eilen.

Muonion ja Enontekiön pitäjien talvikäräjät alkoivat viime tiistaina Muo-niossa. Oikeuden puheenjohtajana toimi kihlakunnantuomari Arvi Ahma-vaara. Jutut, joita, oli noin 20, jaettiin kahdelle istuntopäivälle. Tiistaina käsiteltiin 13 asiaa, joista mainittakoon seuraavat:

Poromies Eemeli Kumpulainen Enontekiöltä oli syytteessä väärennyk-sestä ja petoksesta, mutta lykättiin tämäkin juttu 13.2. välikäräjiin ja syy-tetty passitettiin takaisin Oulun lääninvankilaan, missä hän on kärsimäs-sä aikaisemmin hänelle tuomittua rangaistusta.