Pentti Stoor.

Postinhakureissu.


Olin Öhmannin Orvon kanssa jalkaisin postinhakureissulla. Vaikka posti-toimisto avautui jo kymmeneltä ja postiautokin saapui ennen yhtätoista, sai saman päivän postin hakea tasan klo 12.30 – kiitos täsmällisen kont-torinjohtajan Väinö Mäntyniemen ansiosta. Koska olimme naapureita, kuljimme yhtä matkaa ja suunnittelimme pitkäsiiman viemistä Ketojär-veen taimenia varten. Olimme jo tilanneet 200 kastematoa Rovanie-meltä ja ne hyvinkin voisivat saapua jo päivän postin mukana.

Yht’äkkiä, pysähtyneen postiauton takaa juoksi esiin noin 2-vuotias poi-ka taakse katsoen Orvoa kohti ja huusi: ”Isä… iisää.” Orvo reagoi tilan-teeseen nopeasti, kumartui nuoren miehenalun eteen ja kuiskasi kuulu-vasti: ”Emmekö ole sopineet, ettei asiasta julkisesti puhuta.”

Salmiakki Pastilleja Oy Medica Ab, valmistaja 1900–1999. Kuva: Museo-virasto.

Poika seisoi Orvon edessä aivan hiljaa, hämmästyneen näköisenä, …mutta sanattomaksi jäykistyi jäljessä seurannut pojan äitikin.

Nopeasti Orvo kevensi kiusallisen tilanteen kaivamalla taskustaan Meri-jalin tehtaan ”apteekkarin salmiakit”, joita tarjosi pojalle ja tämän äidille, joka jäi torumaan poikaansa meidän siirtyessä jonottamaan postin saan-tia.