Käkisalmen Sanomat no 67. 26.06.1937

Presidenttiparin vierailu v. 1937.


Maanantaina vierailu Muoniossa.


Tasavallan presidentti ja rouva Kallion Lapinmatka jatkui maanantaina kohti Muonion kirkonkylää. Maanantai-iltana Muonioon tultuaan tervehti tasavallan presidenttiä ja rouva Kalliota kunnanvaltuuston puheenjohtaja Välijoki puheella. Tasavallan presidentti vastasi puheeseen.

Kunnan tarjoaman yhteisen päivällisen aikana kuntalaisten puolesta neuvoja Välijoki ojensi tasavallan presidentille muoniolaisen E. Anttilan tekemän lappalais aiheisen koteloon sijoitetun puukon luutuppineen, jonka hopeasolkeen oli kaiverrettu omistuskirjoitus. Vielä muoniolaisten puolesta tohtorinna Rantanen ojensi tasavallan presidentin puolisolle poron kallonnahkoista tehdyn kauniisti koristetun maton.

Tasavallan presidentti ihaili keskiyön aurinkoa.


Myöhään maanantai-iltana tasavallan presidentti lähti seurueineen Kitti-län Pallastunturille keskiyön aurinkoa ja näköaloja katsomaan. Sinne seurasi myöskin osa muoniolaisia ja joukko kittiläläisiä, m.m. oikeusmi-nisteri ja rouva Ahmavaara, kunnanvaltuuston puheenjohtaja y.m. Pal-lastunturin rakenteilla olevan hotellin luona Kittilän kunta tarjosi vieraille virvokkeita, joita nautittiin tunturilta tultua kello 3 aikaan tiistai aamuna.

Tasavallan presidentin saapuessa tulevan hotellin luo esitti kittiläläisten kuoro maakuntalaulun »Kymmenen virran maa« sekä pois lähdettäessä niinikään vielä yhden laulun. Niin hyvin Päiväkeron laella, 820 metriä merenpinnan yläpuolella, kuin tunturimajalta pois lähdettäessäkin kohotti yleisö kolminkertaisen eläköön-huudon tasavallan presidentille.

Tasavallan presidentti Kyösti Kallio ja marsalkka Mannerheim saapuvat Suurkirkkoon sankarivainajien muistojumalanpalvelukseen. Kuva: SA-kuvat.

Tasavallan presidentti Kyösti Kallio puolisonsa Kaisa Kallion ja nuorimman tyttärensä Katri Kallion kanssa 1937. Kuva: Pietinen. Museovirasto.

Porotokka Pallas-hotellin pihalla 1938. Kuva: Pietinen Otso. Museovirasto.

Näkymä Pallas-hotellin aulasta 1938. Kuva: Pietinen Otso. Museovirasto.

Tiistaina kello 10 tasavallan presidentti matkusti Muoniosta Enontekiölle. Enontekiön kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kirkkoherra Aimo Kallio lausui tasavallan presidentin ja hänen puolisonsa tervetulleiksi. Tämän jälkeen kunnallislautakunnan jäsen, rouva Välitalo ojensi rouva Kalliolle Enontekiöllä kasvavia kukkia, sille luontaisia kukkia, jotka tässä mieles-sä tekivät rouva presidenttiin erinomaisen vaikutuksen.

Kunnan viranomaiset esiteltiin presidentille pappilassa. Kun seurakun-talaiset olivat siirtyneet kirkkoon, siirtyivät myöskin tasavallan presidentti ja rouva Kallio sinne ja otti kirkkoherra heidät raamatunlauseella vas-taan.

Pres. Kyösti Kallio Hetassa. Kunta lahjoitti hänelle poron vasoineen. Oikealta Berit Anne Palojärvi os. Näkkäläjärvi Erkunan vaimo, 2. oikealta Antti Erkinpoika Palojärvi siis Erkuna, Anni Palojärvi os. Hirvasvuopio sekä Kyösti Kallio.

Enontekiön pappila 1921. Kuva: Ahola Juhani. Museovirasto.

Pariskunta huoltamassa suksia Hetan matkailumajalla Enontekiöllä v. 1938. Kuva: Pietinen Aarne. / Museovirasto.

Rouva Elander, Hetanmajan emäntä v.1935. Kuva: Ekman G. / Museovirasto.

Tämän jälkeen seurasi lyhyt liturginen jumalanpalvelus ja sitten kunnan tarjoama aamiainen pappilassa, minkä aikana kunnanvaltuuston pu-heenjohtaja, kirkkoherra Kallio piti puheen, jossa hän mainitsi, että Enontekiön kunnanvaltuusto on päättänyt lahjoittaa tasavallan presiden-tille parasta, mitä sillä on, naarasporon ja sen vasikan.

Rouva Kalliolle ojennettiin muistoksi tästä enontekiöläisille unohtumat-tomasta vierailusta lappalaisen neuloma Lapin lakki, Lapin silkkihuivi ja hopeainen risku, ”rintaneula”. Tasavallan presidentti vastasi puheeseen.


Aamiaisen jälkeen tasavallan presidentti kävi tutustumassa Enontekiön sairasmajaan sekä matkailumajaan, minkä jälkeen palattiin pappilan pi-halle, jossa yhdessä paikkakuntalaisten kanssa nautittiin kahvia ja kes-kusteltiin paikkakunnan asioista.