Olli-Pekka. / Lapin Kansa 1939.

Reutu-Hannu.Reutu-Hannu, joka eli ja vaikutti Sodankylän Vuotsossa siihen aikaan, jolloin ministerivierailut Lapissa olivat enemmän harvinaisia, oli sitä mieltä, että ministerit ne vasta miehiä ovat.

Hannu joutui katkaisemaan välinsä presidenttien ja samalla nähtävästi muillakin virkanimillä tunnettavien valtionpäämiesten kanssa sen vuok-si, ettei presidentti Ståhlberg Petsamon matkallaan suvainnut poiketa Hannun luona kahvilla, vaikka Hannu käväisi tiepuolessa vasiten kutsu-massa ja rohkaistakseen korkeaa vierasta vakuutti, ettei se maksa kuin 50 penniä kuppi. Mutta ei "vetänyt kiinni". Presidentillä oli kiire, vai oli-siko ollut niin, ettei hän välittänyt lainkaan kahvista. Näin meni Reutu-Hannulta sivu suun ensiluokkainen mainostilaisuus, sillä olisihan ollut mojovaa sanoa kaiken maailman turisteille, että tulkaa meille vaan, on täällä käynyt kahvilla yksinpä tasavallan presidenttikin, maan isä, Suo-men miehistä järjestyksessään ensimmäinen.

Mutta Hannu kuittasi vahingon niin pian kuin näköpiiriin ilmestyi ensim-mäinen ministeri. Ministeri tuli sisälle, haukkasi nisua ja joi kahvia niin-kuin muutkin matkamiehet. Ja jos sen jälkeen joku rohkeni härnätä Han-nua, etteipä vaan poikennut presidentti teillä, niin täräytti Hannu nyrkin pöytään ja sanoa tokaisi, että katinhäntiä hän presidenteistä, ministerit ne miehiä ovat.

Niin. Ministerit olivat siihen aikaan harvinaisia vieraita Lapssa. Mutta sitä mukaa kuin aikaa on kulunut, ovat heidän vierailunsa tihentyneet, jopa siinä määrin, että hallitusmiehiä nykyisin kiinnostaa myöskin talvinen Lappi ja Peräpohjola.

Vuotson-Hannun väki v. 1927. Vas. Hannu Puolakanaho eli Reutu-Han-nu, oik. "Reutu-Hannun" vävy Eino Jurvakainen, keskellä emännät sekä 3. polvea edustaa Kerttu Jurvakainen (7v.) myöh. Pehkonen. Kuva: Suominen. / Museovirasto. Kuvateksti: Hilkka M. Magga.

Sisäministeri Kekkonen pistäyi tammikuussa Inarissa, Ministeri Koivisto samoili pitkin Sallan selkosia. ja huomenna saapuu Rovaniemelle kulku-laitosministeri Salovaara, joka on tehnyt pitkän lenkin Länsi-Lapissa, käynyt jopa Pallaksella saakka.

Olemme panneet merkille, että nykyistä kulkulaitosministeriä vetää Lapi puoleensa enemmän talvella kuin kesällä. Se on oikein. Mikäs kesällä on kulkiessa. Taipaleet ovat tosin silloinkin pitkiä, mutta on lämmintä ja kyydit nykyisenä moottoriajoneuvojen valtakautena mukavia. Autoillahan sitä kyllä köryytetään enimmäkseen talvellakin, mutta talvella näyttäytyy karun maakuntamme elämä aivan toisenlaiselta kuin kesällä.

Hyvä on, että hallitusmiehet ovat ruvenneet harrastamaan myöskin "tun-turien yöpuolta". Ja kenellä on silmät nähdä, hänelle tarjoaa myöskin tal-vinen maakuntamme kaupan päällisiksi siinä sivussa paljon sellaista, jo-ka viehättää. Aivan "omaa luokkaansa" siinä suhteensa on juuri nykyi-nen vuodenaika, jolloin aurinko syleilee suurten erimaittemme hohtavan valkeita maisemia.

Ilmassa on lähestyvän kevään riemua ja raikkautta. Pimein aika on jo takana päin.