Pohjolan Voima 1929.

Riita kirkosta eronneen Vettasen hautapaikasta Kittilässä


Viime vuoden marraskuun 25 p:nä kuoli Kittilässä talokas Oskari Vetta-nen, joka jo vuonna 1924 oli eronnut kirkosta ja siirtynyt siviilirekisteriin. Tämän takia kohtasi Vettasen hautaaminen sellaisia vaikeuksia, ettei Vettasen ruumista näihin mennessä ole saatu haudatuksi. Kun opetus-ministeri päätöksellään syyskuun 15 päivältä 1926 oli oikeuttanut talol-lisen Tuomas Hietaniemen perustamaan hautausmaan kirkosta eronnei-ta varten Kittilän pitäjän Alakylään, oli Kittilän seurakunnan kirkonkokous toukokuun 8 p:nä 1927 päättänyt kieltää kirkosta eronneitten hautaami-sen seurakunnan hautausmaihin, ja myöskin Tuomas Hietaniemi oli kiel-tänyt Vettasen hautaamisen edellä sanottuun Alakylän hautausmaahan, koska se muka oli perustettu yksinomaan "uskovaisten" hautaamista varten.

Kittilän piirin nimismiehen pyydettyä Oulun I. maaherran virkaapua asiassa, onkin maaherra t.k.14 p;nä antamallaan päätöksellä määrännyt Tuomas Hietaniemen sallimaan haudata Oskari Vettasen ruumiin kirkos-ta eronneita varten perustettuun Alakylän hautausmaahan, koska Vetta-sen hautaaminen seurakunnan hautuumaahan on siihen nähden, että häntä varten oli olemassa muukin hautasija, saanut tapahtua, varsinkin, kun seurakunta sitä vastusti, sekä koska opetusministeriön päätöksellä Kittilän kuntaan perustettu hautausmaa kirkosta eronneita varten oli pi-dettävä sanottuun tarkoitukseen käytettävänä yleisenä hautausmaana, eikä Tuomas Hietaniemellä ollut oikeutta määrätä, kuka kirkkoon kuu-lumaton kuollut henkilö saatiin tuohon hautausmaahan haudata, kuka ei.

Maaherran päätös on pantava heti täytäntöön siitä huolimatta, että siitä mahdollisesti valitetaan.