Koltta-Matti. / Ylioppilaslehti 1938.

Rovaniemi - Lapin helmi.


Revontulia sen talvinen taivas luo,
kun pakkanen parhaana raiskaa.
Kesäaurinkoa kanssa mä valvonut oon
ja viettänyt yötöntä yötä.


Oletteko koskaan käyneet Lapissa? Onko kohtalo ollut teille niin suopea, että olette voineet käsittää, mitä runoilijan sisässä on liikkunut hänen kir-joittaessaan ylläolevia säkeitä? Oletteko nähneet mahtavia tuntureitam-me ja vaarojamme ja niille kivunneet lumoavaa Lappia silmäilemään, oletteko koskaan liikkuneet Pohjolan uljailla vesillä tai kulkeneet kiveli-öissä? Ellette, niin paljoa olette paitsi jääneet, sen takaa teille tässä Kolt-ta-Matti .Paljon suuremmat kynäniekat kuin allekirjoittanut ova tuhran-neet työtä kuvatakseen tunturien tuota ja tätä puolta. Se kunnia kuulu-koon heille. Mutta oletteko myöskään tietoisia siitä, millainen on tuon tunturien maan keskuspaikka, Rovaniemi - Lapin helmi? Siitä tässä hiu-kan.

Rovaniemeläiset eivät tosiaankaan asu enää lappalaiskodissa ja pai-mentele poroja rannattomissa erämaissa ruokanaan pelkkä poronkopa-rakeitto - joka muuten on erittäin hyvää -, kuten ehkä useimmat lanta-laiset saattaisivat luulla. Niin onnellinen kuin tuollainen tila monen mie-lestä olisikin, täytyy meidän tunnustaa, että rovaniemeläiset ovat varsin tyytyväisiä nykyiseenkin tilaansa: he asuvat taloissa, upeissa taloissa, joiden kauniit rivit muodostavat tällä hetkellä Rovaniemen kauppalan, mutta jo vajaan vuoden päästä kaupungin, Lapinläänin pääkaupungin. Kuta lähemmäksi tuo aika tulee, sitä enemmän kohoaa Punkasen harjun ympäristöön kilometrin säteellä valkeita kivitaloja (kuvastaa kauppalan asukkaitten valkeutta: valtuustossa ei ole yhtään vasemmistolaista), joi-den komeus herättää karsautta tulevan läänin syrjäkaupunkien asuk-kaissa. "Rovaniemen paliskunnassa" on nyt asukkaita lähes 7,000 ja ties koska se siitä ohi hurahtaa, sillä mitä väestön lisääntymiseen tulee, ei siinä suhteessa olla turhan nirsuja täällä päin.

Suomen ainoa kansainväliset mitat täyttävä suksimäki. Ou-nasvaaran talvikisoissa 27.- 29. 3. siinä tehdään 70-80 metrin hyppyjä.

Suomen ainoa mannermainen suurhotelli iltavalaistuksessaan.

Katukuva Rovaniemen kauppalas-ta. On siellä komeampiakin katu-varsia, mutta koska kauppala ei vielä ole kaupunki, jääkööt ne toistaiseksi tuntemattomiksi

Kaunis näköala "Pohjanhovin" kat-toravintolasta. Oikealla kohoaa Ounasvaara. Ounasjoki pauhaa alla.

Rovaniemen luonnosta oikeastaan pitäisi kertoa. Jos Koltta-Matti olisi maailman paras maisemamaalari, maailman paras luonnonkuvaaja ja maailman paras valokuvaaja, niin ehkä tässä voisi esittää melkein oikean kuvan kauppalasta ja sen ympäristöstä, sen luonnonkauneudes-ta, mutta kun niin ei ole, niin ei auta muuta kuin kehoittaa kansalaisia itse käymään sitä katsomassa. Rovaniemihän on tunnettu matkailukes-kus sekä kesällä että talvella. Tulkaa siis tekin tänne! Tulkaa kesällä ju-nalla, autolla tai muulla pelillä, retkeilkää vaaroillamme, kulkekaa yli Ou-naskosken mahtavan sillan katsomaan kesäyön aurinkoa Ounasvaaral-ta; pistäytykää päivällä Pullinpuolen hiekkarannoille ja antakaa auringon ohuen atmosfäärin läpi paistaa ihollenne, sukeltakaa välillä kosken raik-kaisiin kuohuihin, niin te jo tiedätte, mitä Rovaniemi tarjoaa kesällä.

Tulkaa talvella suksienne kanssa, kivutkaa Ounasvaaralle, lasketelkaa sieltä ensin loivia, sitten jyrkkiä mäkiä, ja menkää sitten, jos pää kestää, Pöyliönvaaran mahtavalle, Suomen suurimmalle hiihtomäelle ja huraut-takaa se ylhäältä alas. Antakaa vielä sarvipää-poron kiidättää teitä siva-koillanne halki lumisten kenttäin. Silloin alatte aavistaa, mitä on talvi Ro-vaniemellä. Katselkaa kesällä päivänpaisteessa säihkyviä valkeita ra-kennuksia ja tuijotelkaa talvella taivaalla tuhansin värein räiskyviä, re-vontulia, silloin alatte päästä runoilijan viitoittamaan vireeseen. Viettäkää yönne siisteissä ja upeissa hotelleissamme kotoisen tunnelman ja takka-tulen ääressä ja herätkää aamulla Lapin puhtaaseen huomenilmaan, silloin te jo käsitätte, miksi ihmiset niin hyvin viihtyvät täällä pohjoisessa.


Tässä lienee kyllin. Väärinkäsitysten välttämiseksi mainitsemme kum-minkin vielä, että emme palvele täällä enää lappalaisten seitoja, vaan tunnustamme samaa oppia kuin muuallakin Suomessa. Siksi kenenkään ei pidä lähteätänne ristiretkelle. Päinvastoin kehoitamme jokaista tule-maan meille toivioretkelle, näkemään kuinka ihanana ja sädehtivänä Suomen luonnon nähtävyyksien jalossa kruunussa loistaa Rovaniemi — Lapin helmi.