Pohjos-Pohja 1933.

Ruumislöytö Pallastunturilla


Eräs Enontekiön Ketomellan lappalainen löydetty sieltä kuolleena.

Viime kuluneen lokakuun 21 p:nä löydettiin Kittilän pitäjän Pallastuntu-rilta kuolleena lappalainen Niku Nutti, jonka ruumiin toiset lappalaiset sitten kuljettivat Enontekiön puolelle, Enontekiön-Kittilän rajamailla sijait-sevaan Ketomellan kylään ja ilmoittivat löydöstä Enontekiön piirin nimis-miehelle. Tämä puolestaan tiedoitti siitä lähempiä toimenpiteitä varten Kittilän piirin nimismiehelle. Nimismies Poikela on ryhtynyt tapahtumaa tutkimaan ja pyytänyt läänin maaherralta ruumiinavauksen toimittamis-ta. Tämä toimitettaneenkin jo kuluvan viikon aikana.

Nutti Niku lypsämässä poroa joskus 1930-luvun alussa.

Lappalaisvainaja siirretään sitä varten Ketomellasta Kittilän leikkuuhuo-neelle. Onko kyseessä rikos, siitä ei nimismies Poikela halunnut tutki-muksien kesken ollessa vielä lausua mitään, mutta epäillään, että Nutti ei olisi kuollut luonnollisella kuolemalla. Mm. on hänen kasvoissaan ta-vattu ruhjoutumia.

Niku Nutti oli viime kuulla ollut eräiden toisten lappalaisten kanssa mat-kalla tuntureiden yli Enontekiön Kerässieppiin ja tällä matkallaan sitten saanut surmansa. Nutti oli iältään 63 vuotias ja perheetön. Suomen puo-lella ei hänellä ole sukulaisia, mutta sensijaan Ruotsin Lapissa, josta hän maahamme on "muuttanu". Hän oli elellyt verrattain vaatimattomis-sa oloissa, omistaen vähäisen määrän poroja. Viimeksi asui hän Enon-tekiön Ketomellassa ja sitä ennen Kittilän puolella.