Kaiku 1932.

Saarnaaja Pauli Rantala


Tänään täyttää kirkon kirjojen mukaan 70 vuotta maallikkosaarnaaja Pauli Rantala (ent. Keinovaara). Oulaisissa. Hän on syntynyt Enontekiöllä ja saanut siellä viettää lapsuutensa suuressa puutteessa, ja kurjuudessa. Nuorukaisena hän lähti kalanpyyntiin Norjaan ja tuli siellä v. 1880 kääntymykseen laestadiolaisen herätysliikkeen vaikutuksesta. Armon käsitettyänsä hän pian joutui Jumalan autuudesta myöskin muille puhelemaan. Hänestä tuli laestadiolaisliikkeen saarnaaja.

Hän siirtyi sittemmin jälleen Enontekiölle asumaan, mutta muutti sitten etelämmäksi omistaen pieniä maatiloja m.m. Siikajoella, Vuolijoella, Py-hännällä ja Kärsämäellä. Nykyisin hänellä on pikkupalsta-tila Oulaisten Kirkonkylässä.

70-vuotias Pauli Rantala eli - Michael Paulus Keinovaara, s.14.9.1862. ( Aukusti Keino-vaaran setä.)

Vanhus on vielä hyvissä sielun- ja ruumiinvoimissa hoidellen pelltotilk-kujansa ja ennenkaikkea evankeliumia julistaen kaikkialla maassamme. Monasti ovat saarnaretket suuntautuneet laajemmallekin, maan rajojen ulkopuolelle Norjaan, Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin.

Vainoa ja vastustusta on varsinkin alkutaipaleella ollut, mutta monet ovat myöskin lämmeten hänen vankasti raamatullista julistustansa kuunnel-leet. Hän on jo kauan ollut vanhemman laestadiolaisen suunnan huoma-tuimpia saarnamiehiä.

Maallikkosaarnaaja Rantala on kauan kuulunut Kaiun ystäviin, joten tä-mäkin lehti haluaa yhtyä niihin onnen ja siunauksen toivotuksiin, jotka vanhuksen osaksi hänen merkkipäivänään varmaankin tulevat.