Laatokka no 285. 19.12.1944

Saksalaisten asemat; Saarenpään linjalla Suomen ”käsivarressa" lujatNIITÄ ON RAKENNETTU KESÄSTÄ LÄHTIEN.


Länsirajamme pahimmin hävitettyjen kuntien nimismiehet, Enontekiön nimismies B. Öhman, Muonion nimismies U. Vuorio ja Kolarin nimismies A. Pesonen ovat virkamatkallaan vierailleet Kemissä. He ovat kertoneet «käsivarren» kuulumisia.

Nimismies Öhman kertoi, että saksalaiset ovat Enontekiölläkin tuhon-neet kirkonkylän niin, että vain 7 rakennusta on jäljellä. Tuhoamatta ovat kuitenkin jääneet Näkkälän, Leppäjärven, Palojärven ja Sonkamuotkan kylät. Näkkälän paliskunnan porot ovat miltei kokonaan säilyneet: Sen sijaan Lapin paliskunnan poroista on osa kadonnut. 700 jäljelle jääneistä oli viime viikolla saatu kuljetettua Ruotsin puolelle, mutta ne olivat karan-neet sieltä Suomeen.

Poromiehet ovat koko ajan olleet porojen mukana tuntureilla, eivätkä ol-leet nähneetkään saksalaisia. Enontekiöläisistä eivät juuri muut kuin lappalaiset voi vielä palata Suomeen. Viime viikolla oli tullut 34 lappa-laista, joista suurin osa naisia ja lapsia, joista osa aivan pieniäkin, sekä muutamia vanhoja miehiä.

Nimismies itse tulee toistaiseksi asumaan rajalla Enontekiön kohdalla Ruotsin puolella. Sieltä hän tekee matkoja Suomen puolelle tarpeen mu-kaan. Enontekiöläisten keskuudessa oli nimismies pistäytynyt ja voinut todeta, että heille on Ruotsissa järjestetty sekä asunto, ruoka ja kohtelu.

Koutokeinossa v.1943. Kaksi vallesmannia: Oik. Enontekiön Bertil Öhman ja Koutokeinon Arvid Dahl. Kuva: Orvo Öhmanin albumista.

Muutama päivä ennen lähtöään oli Enontekiön nimismies vieraillut Kaa-ressuannon maaviskaalin luona. Silloin sinne oli saapunut Norjan Kouto-keinon nimismies, joka tuntureitten yli taivallettuaan oli onnistunut pake-nemaan Ruotsiin.

Iloisia olivat kaikki kolmen valtakunnan nimismiehet toistensa tapaami-sesta. Koutokeinon nimis-mies kertoi, että Koutokeinossa olivat saksa-laiset polttaneet kaikki muut talot paitsi ne, joissa he itse asuivat.

Väestö, jota on noin 1.300, asuu kodissa ja turvemajoissa. Osa on saa-punut Ruotsiinkin. 1.200 poroakin oli yritetty saada rajan yli, mutta sak-salaiset estivät niiden ylikulun, osan he olivat tappaneet, osa oli ennät-tänyt tuntureille.

Porojen rikkaista omistajista, 34 lappalaisesta on Ruotsiin siirryttyään tullut rutiköyhiä. Porojen yhteinen hinta arvioidaan sadoiksi tuhansiksi Ruotsin kruunuiksi. Lähes 100 kilometriä on saksalaisilla vielä perään-tymismatkaa, ennen kuin he ovat Suomen alueelta pois.

Lunta on Enontekiöllä paljon paikoittain toistakin metriä mikä tietenkin vaikeuttaa sekä omien joukkojemme että arvattavasti vielä enemmän lumikinoksiin tottumattomien saksalaisten toimintaa.

Koutokeinon nimismies kertoi, että saksalaisilla on nyt puolustettava-naan lujemmat linnoitukset kuin koko Pohjois-Suomessa ja Norjassa suorittamansa perääntymisen aikana tähän asti. Niitä on rakennettu kesästä lähtien.

Linja - Saarenpään linja - kulkee Suomesta nykyisiltä saksalaisten puo-lustusasemilta halki käsivarren ja Koutokeinon kirkonkylän kautta Alat- tion vuonoon Jäämeren rannikolle.

Nimismies Vuorio, joka kohta Muonion valtauksen jälkeen saapui paik-kakunnalle päivittäin majoitusvaikeuksien jouduttuaan viettämään yönsä rajan läheisyydessä Ruotsin puolella, kertoi, että hän oli rajalla seuran-nut taistelujen kehitystä ja nähnyt kaiken hävityksen.

Muonio on niin tuhottu, etteivät muoniolaiset voi monikaan ennen kevät-tä kotiseudulleen Ruotsista palata. Armeijasta kotiutettuja on kyllä jo jon-kin verran saapunut. Poromiehiä ja kunnan edustajiahan paikkakunnalle jäikin, samoin muutamia perheitä erämaataloihin.

Yhteensä Suomen puolella lienee siellä ollut noin 40 ihmistä. Nimismies Pesosen piirin alueella Kolarin kunnassa on tällä hetkellä satakunta asu-kasta. Heistä on osa kotiutettuja sotilaita, osa kunnan edustajina paikka-kunnalle jääneitä sekä osa asukkaita, jotka olivat jääneet syrjäkyliin.

Kuva: 22.09.1945 Rajamme vartija : Suomen sotilaskotiliiton rajaseutujulkaisu no 9.