Savo no 147. 18.12.1885

Sophus Tromholt


Sophus Tromholt.


Vuonna 1883 kevät-kelirikon aikana kävi Sodankylässä eräs tanskalai-nen oppinut, tohtori Sophus Tromhalt. Hän oli oleskellut revontulija tut-kimassa Kautokeinon seurakunnassa, joka on lappalainen seurakunta Norjan puolella, aivan Inarin tasalla.

Sophus Tromhalt revontulija tutkimassa Kautokeinossa.

Kommattivaara, revontulikoe 18.11.1883. Prof. Selim Lemström yritti tehdä keinotekoisia revontulia kokein napa-alueilla. Kokeet kuuluivat kansainväliseen tutkimusohjelmaan (Kansainvälinen polaarivuosi (engl. International Polar Year, IPY). Yksi kokeista tehtiin vuonna 1883 Kommattivaarassa Sodankylässä. Kuva: Museovirasto. / finna.fi

Täällä ollessaan oli hän ollut kirjevaihdossa Sodankylässä silloin olevan tutkijakunnan kanssa, mutta tahtoi omalla silmillään nähdä tämän tutkija-kunnan koneita ja tieteellisiä tuotteita. Niin päätti Kautokeinosta matkus-taa Sodankylään, vaan tarvitsi tarkan ja luotettavan oppaan. Hänelle esi-teltiin Lars Hetta, juuri tuo raamatun kääntäjä.

Eräänä päivänä Tromholt ilmestyi Sodankylään ja kuskina hänellä oli L. Hetta. Isäntä oli tähän kuskiinsa niin mielistynyt, että otti matkassansa olevalla valokuvakoneella hänestä muotokuvan ja jakeli näitä Sodanky-lässäkin, ja näin on hänen kuvansa meilläkin.

Pitääkö revontulet ääntä?

Norjalainen tiedemies Sophus Tromholt on lähettänyt ympäri Norjaa tu-hansia kiertokirjeitä, joissa tehdään useita kysymyksiä revontulista, muun muassa kysytään, onko kukaan kuullut revontulessa ääntä.

Tähän saakka on 143 vastausta tullut ja niistä sanoo 91 kuulleen ääntä, jota kuvailevat hyvin eritavalla: suhinaksi, rätinäksi, räiskeeksi, surise-vaksi, jumisevaksi, kohisevaksi j.n. e.


Teksti: 10.10.1885 Rauman Lehti no 41.

Kuvia tahtitaivaasta ja sen ilmeistä


Oman ilmoituksensa mukaan saapuu hra Magnus Ring Tukholmasta en-si syksyn kuluessa Helsinkiin näyttämään prof. Sophus Tromholtin kuvia tähtitaivaasta ja sen ihmeistä. Näitä kuvia on näytetty useimmissa Euro-pan suurissa kaupungeissa yleisön suureksi ihastukseksi. U. S:lle lähe-tetyistä sanomalehtiotteista päättäen, Helsingistä hra Ring tekee matkan Venäjälle ja palaa sitte tasaisin Suomeen tehden kiertomatkan maaseu-tukaupunkeihimme.


Teksti: 13.07.1897 Kansalainen no 7.