Suomen Kuvalehti 1938.

Suomen pohjoisin postilinja.

Kaamasen postiasema, johon päät-tyy maantie ja josta alkaa postinkul-jetus Outakoskelle. Matkan pituus 99 km.

Postikuljettajan on ensin taival-lettava noin 7 km. sitten hän ly-hentää matkaansa ajamalla moottoriveneellä samoin noin 7 km.

Venematkan jälkeen postinkuljetta-ja apulaisineen valmistaa kanto-taakkansa.

Niin sitä mennään sitten eteenpäin "apostolin" kyydillä apuna Lapin keppi.

Jo häämöittää ensimmäinen postinjättöpaikka, mikä samalla tietää helpotusta selälle. Siellä säilyttää postimies hevostaan, jolla hän jatkaa.

Nythän se matka taas meneekin helposti, kun on vetävä hevonen edessä.

Taipaleella on pehmeitä, kosteita jänkiä.

Välillä jängät nousevat kivikkoi-siksi tuntureiksi.

Matkaa kyllä riittää.

Tämä järvi tekee vähän haittaa, kun se on kierrettävä ja matka lisääntyy 5 km:llä.

Mutta vihdoinkin ovat edessä Outakosken kylän lappalaistalot ja 3 vuo-rokauden matka ja 100 km. ovat takana.