M.L. / Suomen Urheilulehti 1912.

Suomen pohjoisin voimisteluseura.


Naisvoimisteluseura, jonka kuvan tässä esitämme on Kittilän Alakylän Naisvoimisteluseura. Sen toimintapaikka on Lapissa, 124 km. Rovanie-meltä pohjoseen käsin, ja on se näin ollen maamme ehkäpä maail-man pohjoisin Naisvoimisteluseura sekä ainoa laatuaan Lapissa.

Seura alotti toimintansa kevättalvella 1912 ja toimi sen johtajana aluksi v. t. kansakoulunopettajatar, neiti Hilja Ansamaa. Hänen poistuttuaan paikkakunnalta on johtajana toiminut yhteiskoululainen, neiti Olga Can-delin. Seura on esiintynyt jo julkisuudessakin m. m. paikkakunnan urhei-lujuhlissa, antaen voimistelunäytäntöjä. Me toivomme Lapin naisissa edelleenkin esiintyvän tarmokasta toimintaa

Kittilän Alakylän naisvoimisteluseura.