Teksti ja kuvat Ilmari Manninen v. 1933. / Museovirasto.

Tuulitervanpolttoa PetsamossaTuulitervan (pigka-tärv) poltto kuvat ovat otetut Vuonnijaurilla, missä Iso- ja Pikku-Iivana palkkiosta suostuivat näyttämään, miten poltto tapahtui.


Kivistä rakennettiin n. 1½-2 m pituinen, n. 70 sm levyinen, myötätuuleen hiukan viisto arina. Sille asetettiin poikittain 3 koivuvitsaa. Arina voisi olla myös hiukan isompi, jolloin vitsoja käytettäisiin neljä. Niiden päälle pan-tiin arinan pituisia männynkuoria. Jos kuoret eivät ole tuoreita vaan ai-emmin irroitettuja, tulee niittä liottaa vedessä. Kuorien keskelle ladottiin tämän jälkeen tervaspuut siten, että niistä muodostunut ahdos tuli ala-päästä kapeampi kuin yläpäästä.


Jos tervakset ovat suorista puista pilkotut, kuten ne olivat tässä tapauk-sessa, ovat ne n. ½ m. pituisia jotenkin ohuita pilkkeitä. Kuorien reunat käännettiin nyt tervasahdon ympärille, niin kauas kuin ne ulottuivat. Li-säksi pantiin¨' katekuoret, jonka jälkeen käärö sidottiin kiinni vitsoilla. Käärön molemmat päät jäivät auki. Alas sidotun vitsasiteen pitkät päät johdettiin pitkin kääröä muiden siteiden alitse.


Sitten irroitettiin kuokalla isoja turpeita, joilla käärö peitettiin muualta paitsi päistään. Turpeet asetettiin maapuoli sisäänpäin. Päälle pantiin painoksi kiviä, jotta ahdos myöhemmin painuisi kokoon, sitä mukaa kun se palaisi. Sytytyksen tapahtuessa täytyy olla tuulta. Mitä enemmän sen parempi. Tyynellä ahdos palaa huonosti eikä anna tervaa.


Sytytetään yläpäästä. Kun tuli jo oli päässyt etenemään n. 30 sm suusta, tukittiin suu, jättäen vain pieni vetoaukko. Savu alkoi nyt virrata ulos vain ala-aukosta. Vähitellen rupesi sieltä kihoamaan vetistä nestettä ja vih-doin tervaakin.


Polton esittäjät kertoivat viimeksi toissa kesänä polttaneensa tuulitervaa. Tämän menetelmän avulla saa heidän mukaansa hyvällä tuulella suh-teellisesti yhtä paljon ja yhtä hyvää tervaa kuin suppilohaudalla. Kaikes-ta päättäen on tuulitervan poltto nykyisin kuitenkin jo verraten harvinais-ta Suonikylässä

Männynkuoret kiviarinalle aseteltuina.

Tervaksia ladotaan.

Tervasahto sidotaan vitsaksilla kääröksi

tuulitervan poltto: sytys tehdään tuulen ollessa sopiva.