Suomen metsästys ja kalastus 1913.

Tilhi Pesii taaskin Lappiin.


Tämä mielenkiintoinen lintu, joka enemmän kuin joku muu on antanut aihetta tieteilijöille kohdistamaan huomionsa ja matkansa Lappiin, on, kuten tunnettu, viimeaikoina ollut kadoksissa tai vain hyvin harvoin täällä nähty (S. Metsästyslehti 1910). Sitä suuremmalla ilolla on sen palaamis-ta tervehdittävä.

Jo syksyllä 1912 nähtiin joitakuita Muoniossa ja talvella 1912-1913 vie-raili Muonion kirkonkylässä parvi, jossa oli 10 lintua. Itse näin linnut ensi-kerran helmikuun 10p:nä. Parvi katosi kuitenkin ennenpitkää, eikä, mikä-li tiedän, sitä sittemmin ole siellä nähty. Niin aivan tilapäinen ei vierailu kuitenkaan näytä olleen, sillä myöhemmin keväällä näyttäytyi pari siellä toinen täällä ja heinäkuun 11 p:nä löydettiin ensimäinen pesä Liepimä-järven talon läheltä noin1,5 peninkulmaa Muonion kirkonkylästä. Se oli pienessä noin 4 metr. korkuisessa petäjässä, oksalla, 2,5 metr. päässä rungosta, noin 2,5 metr. korkeudella maasta. Pesän päällä oleva tuu-heampi oksa suojasi sen hyvin sateelta ja auringolta. Paikalla kasvoi harvaa, matalaa koivumetsää, siellä täällä pieni petäjä. Pesän ulko-osa oli pientä kuusenoksaa ja kuivaa heinää, enimmäkseen hienoa kortetta (Equisetum silvaticum), sekä vähän sammalta ja naavaa; sisältä se oli vuorattu naavalla; ulkolaitojen väli (halkasija) oli 19 cm. ja sisälaitojen väli 9 cm.; 6 cm. syvä. Pesässä oli 5 munaaja joitakuita päiviä myöhem-min 5 poikasta. Heinäkuun 27p:nä olivat poikaset miltei lentokykyiset. Väriltään olivat ne tuhkanharmaammat kuin emälintu. Töyhdöstä pään päällä oli vain merkki, takaa vaalean kiehkuran ympäröimä. Kurkku ja pyrstönalus olivat hieman ruskeat, olkasulat tumman-, melkeinpä mus-tanharmaat, pyrstönpää ja käsisulkain nenät keltaiset, nokka mustanhar-maa, jalat vaaleat, ihonväriset, silmän kehäkalvo ruskea. Kauniin puna-set lisäkkeet olkasulissa olivat täysin kehittyneet

Tilhi. Kuva: Wikipedia.

Ulostuksista päättäen olivat poikaisten ravintona olleet suurimmaksi osaksi marjat, luultavasti sianmustikat (Empetrum). Niille pantiin alumi-niumirenkaat, joihin oli merkitty: Palmen, Helsingfors N:o 55 ja 57-60.

Toinen pesä löydettiin heinäkuun 15 p:nä parin kilometrin päässä edel-lisestä noin 50 metr. korkuisesta kuusesta, noin 20 cm. rungosta, 2-3 metr. kork. maasta, vähän tiheämmästä sekametsästä kuin edellinen. Tässäkin pesässä oli 5 munaa, joita ei oltu vielä juuri ollenkaan haudot-tu. Kolmas pesä, jossa oli 5 poikaa, löydettiin läheltä Nilimaan taloa, sekin Muoniossa, heinäkuun 23 p:nä. Sen lisäksi olen luotettavalta ta-holta saanut kuulla että Kyrön kylän läheltä Enontekiön ja Kittilän rajalla on löydetty kolme pesää.

Loppukesällä on tilhiä nähty useissa paikoin, ei kuitenkaan suuremmissa parvin.

Ruotsissakin on tilhi pesinyt tänä kesänä, kuten esim. Gellivaarassa, missä tunnettu ruotsalainen lintututkija t:ri Paul Rosenius on löytänyt kaksi pesää, jotka hän on valokuvannut.

Kun on hyvin luultavaa, että tilhi on pesinyt useissa muissakin paikoin Lapissa, kehoitan niitä henkilöitä, jotka sattumalta ovat löytäneet pesän tahi sen parempi tehneet muistiinpanoja, joko julkaisemaan havaintonsa tässä lehdessä tahi läheltämään ne allekirjoittaneelle julkaistaviksi yh-dessä aikaisemmin luonnonystäviltä eri osissa maata saamieni tiedon-antojan kanssa.

Muoniossa, 27 p:nä elokuuta 1913.

Justus Montell.