Veli-Pekka Lehtola:

Torkel Tomasson.

Oikealla Karin Stenberg ja toinen oik. Torkel Tomasson. "Saattavat olla ensimmäisen saamelaiskonferenssin osanottajia v. 1953. Stenberg oli uumajansaamelainen aktivisti." (Pekka Sammallahti.)

Torkel Tomasson, eräs johtavista saamelaisaktivisteista 1900-luvun alussa, korosti, että väärään luonnonympäristöön sijoitetut, näytellyt lap-palaisleirin esitykset antoivat halpa hintaisen kuvan saamelaiskulttuuris-ta.

Katsojien nähtiin kurkistelevan saamelaisten kotaan ja arkielämään ”kuin apinahäkkeihin”. Tomasson ja Elsa Laula olivat johtajia saamelais-liikkeessä, jonka toiminta huipentui vuonna 1917 pidettyyn ensimmäi-seen yleiseen saamelaiskokoukseen Norjan ja Ruotsin saamelaisten vä-lillä.

Saamelaisten omanarvontuntoa korostavat liikkee johtajat arvostelivat ankarasti valtaväestöjen näkemystä saamelaisista eläinten kaltaisina näyttelyesineinä: ”Me saamelaiset emme halua olla koekaniineja kaikille mahdollisille sosiaalisille kokeiluille ja koekenttänä sensaationälkäisille nk. kirjailijoille ja tieteilijöille, joiden ”totuudet lappalaisista ́ tekevät meis-tä kuolevien eläinten lauman, joita ei pian löydy muutalta kuin apinahä-keistä Skansenilta

http://www.veli-pekkalehtola.fi/UserFiles/files/Karavanpakattu.pdf