Tuomas Näkkäläjärven maahiset."Koutokeino on näet se paikka, jossa taikausko yhä rehottaa pahimmil-laan ja jossa mm. Iiskon Antin Kristiinan Tuomas Enontekiön kirkolta oli edellisen vuoden pääsiäisen aikoihin juonut ruumiinmullat ja tullut myö-hemmin sekapäiseksi. Taian tekijä etsii hautuumaalta ruumiin pääkallon tai muun luun, kaapii siitä multaa ja sekottaa mullan viinapulloon. Tätä viinaa hän sitten juottaa uhreilleen. Juoja tulee sekapäiseksi, mutta juot-tajalle tämän taian onnistuminen tuottaa menestystä.

Näin oli tapahtunut juuri Iiskon Antin Kristiinan Tuomaalle, joka vieläkin, vuoden kuluttua, oli hieman pöhkö päästään, vaikka maanmainio paran-taja Mattila oli käynyt häntä taikomassa."

Tuomas Näkkäläjärvi Pöyrisjoella v. 1954. Hetassa on vieläki järvenran-nassa Hetankodan alapuolella Tuomaan vanha kotitalo, eli oli Ristiina Näkkäläjärven poika ja hänellä on tytär Anne Näkkäläjärvi Hetassa ja vaimo Saara.

"Kautokeinon uskomuksista ruumiinmullat olivat tunnetuimpia. Ne liittyi-vät taloudellisen vaurauden hankkimiseen. Rikastumista havitteleva kai-voi hautausmaalta multaa. Ideana oli sekoittaa sitä johonkin juomaan; viinaan tai kahviin, ja saada joku juomaan sitä.

Tuo "joku" ei saanut kuitenkaan olla ruumiinmultien antajan vihamies. Jos antaminen onnistui, siitä seurasi, että piru kasvatti antajan omai-suutta. Mutta ruumiinmultiin ryhtyneen piti puolestaan saada määräajoin joku toimitetuksi pois päiviltä tai tehdä hänet ainakin hourupäiseksi mul-tia syöttämällä. Jos tässä epäonnistui piru peri ruumiinmultien antajan oman hengen tai järjen.


Selvästikin kautokeinolainen vastine pörssiosakkeille. Mutta riskiosak-keelta ruumiinmullat ainakin maallikon silmiin näyttävät."