Kansan Tahto no 30. 07.02.1911

Vallesmanni ja viinatrokari Kumpulainen.


Syytös nimismiestä vastaan kumottu


Poro lappalainen Antti Näkkäläjärvi syytti Enontekiön nimismiestä Kus-taa Hännistä siitä, ettei tämä syyttänyt viinankuljetuksesta erästä Emil Kumpulaista, vaikka N. oli ilmiantanut hänet.

Kihlakunnanoikeus, johon juttu joutui vapautti Hännisen syytöksestä, kosk'ei hän ollut virkansa puolesta velvollinen ilmiantajan vastuulla aja-maan kannetta, mutta tuomitsi ilmiantajan 50 markan sakkoon väärästä ilmiannosta sekä korvaamaan Hännisen kulut.

Kuva: Suomen Kuvalehti 01.01.1912 no 16.

Hovioikeus puolestaan on nyttemmin vapauttanut Hännisen syytökses-tä, koska hänen virkatehtäviinsä ei kuulunut syytteen ajo tällaisessa ta-pauksessa sekä myös vapauttanut ilmiantaja Näkkäläjärven sakoista ja kulujen maksusta, koska H. ei ollut ryhtynyt kaikkiin virkaansa kuuluviin tehtäviin asiassa.