Pohjolan Voima 1930.

Vallitseeko Kittilässä sotatila?Erään pidätyksen varjolla räikeää mielivaltaa.

Lehdeltämme katkaistaan puhelinyhteys. Kittilän nimismies sensuurina.

Ohrana nimismiehen avustamana toimittanut "tutkimuksia” Kittilässä.


Eilen päivällä ilmoitettiin lehtemme Rovaniemen toimistoon, että Kittilän kirkonkylässä oli ohrana, suojeluskuntapäällikön, nimismiehen ja poliisin kanssa pidättänyt toveri Reino Salmen. Samalla oli toimeenpantu mitä perinpohjaisin kotitarkastus Salmen asunnossa. Saaliikseen olivat tar-kastajat saaneet muutamia yksityiskirjeitä ja Otto Oinosen kirjoittaman romaanin "Tienhaarassa", jota on saatavana kaikissa työväen kirjakau-poissa.

Toveri Salmen asuntoon oli ensinnä aamulla tullut eräs tuntematon mies, joka oh esittäytynyt "toveriksi". Jonkun aikaa miehen poistumisen jäl-keen saapuivat pidättäjät.

Niraismies harjoittaa puhelinsensuuria.

Kun Työväen Osuusliike Lapinmaan myymälästä pyydettiin jonkun aikaa pidätyksen jälkeen puhelu lehtemme Rovaniemen toimistoon, tarkoituk-sella antaa lehdellemme uutinen tapauksesta, ilmoitettiin Kittilän puhe-linkeskuksesta, että puhelua Pohjan Voimaan ei anneta. Asiasta saimme kuitenkin tiedon erästä toista tietä.

Tämän vuoksi pyydettiin lehtemme Rovaniemen toimistosta puhelu Osuusliike Lapinmaan Kittilän myymälään. Tarkoitus oli saada lisätietoja tapahtumasta. Tällöin ilmoitettiin Kittilän keskuksesta, että Lapinmaan myymälästä ei vastata.

Koska lehtemme toimistossa kuitenkin oltiin varmoja, että mainitusta myymälästä vastataan sen aukioloaikana, niin pyydettiin uudelleen pu-helu Kittilän puhelinkeskukseen. Se yhdistettiin kuitenkin Kittilän nimis-miehelle.

Lehtemme puolesta huomautettiin, ettei ole pyydetty puhelua nimismie-helle. vaan Kittilän keskukseen. Nimismies kysyi, että mihinkä sieltä oli sitten tarkoitus pyytää puhelu. Kun hän sai tietää, että oli tarkoitus saada puhelu Lapinmaan Kittilän myymälään, sanoi nimismies, että sinne ei anneta nyt puhelua. Nimismieheltä kysyttiin, miksi sinne ei anneta puhe-lua. Hän selitti, että kylässä suoritetaan joitakin tutkimuksia ja niiden vuoksi ei puhelua anneta, Nimismieheltä tiedusteltiin edelleen,millä val-tuuksilla hän moisia määräyksiä antaa. Siihen hän ei voinut vastata mi-tään, vaan löi puhelimen kiinni.

On todellakin syytä kysyä: vallitseeko Kittilässä sotatila? Muussa ta-pauksessa ei pitäisi nimismiehellä moisia valtuuksia olla.

Yritimme eilen kääntyä asianjohdosta puhelimitse läänin maaherran puoleen, mutta ei hän ollut tavattavissa.

Ylläkerrottu tapaus on ennenkuulumaton,vertaistaan vailla oleva.

Puhelinoikeus pitäisi olla kaikilla kansalaisilla. Sen lisäksi pitäisi puhelin-oikeuden olla salainen, niin ettei puheluja kukaan voi sensuroida. Puhe-linkeskusten hoitajat sitoutuvat noudattamaan vaiteliaisuutta välittämis-tään puheluista.

Eikö näitä lain määräyksiä noudatetakaan? Siltä ainakin edellä kerrotus-sa tapauksessa näyttää, minkä vuoksi ylempien viranomaisten täytyy puuttua asiaan. Muussa tapauksessa vetää kansa johtopäätöksen, että tässä maassa ei noudatetakaan enää muuta kuin "Lapuan lakia*.