Metsästys ja kalastus 01.09.1925 no 9.

Verenhimoinen karhu Ylimuoniossa


Muoniosta ilmoitetaan, että siellä on karhu Ylimuonion kylässä kaatanut talolliselta Herman Backilta yhden lehmän, joka raadeltuna löydettiin elok. 26 p:nä Ylimuonion ja Kätkäsuvannon kylien väliltä Mielmukkavaa-ran liepeeltä suolta. Niin ikään on löydetty toisen lehmän jätteet ja yhden vasikan jalat samoilta seuduilta. Lampaita on sitä paitsi useista taloista Ylimuoniossa kateissa, samoin lehmiä ja nuorta karjaa, ja pelätään nii-den joutuneen karhun saaliiksi.Mikäli Ylimuonion tilalliset tietävät, ei 50 vuoteen ole karhua niillä seu-duin ollut. Nyt tuhotöitä tehneen kontion luullaan ilmestyneen paikka-kunnalle Enontekiön Muotkajärveltä, missä lappalaiset viime talvena ovat karhun nähneet. Petoa ovat käyneet etsimässä mainitun Backin poika ja Muonion kirkkoherra Vuornos, sitä kuitenkaan tapaamatta.

Kuva: Joulukukka 1.12.1919.

Myöhemmin syyskuussa, ilmoitetaan Muoniosta: Nyt kun kaikki Ylimuo-nion talolliset ovat koonneet karjansa pois laitumelta on käynyt selville, että aikuisia lehmiä on karhu kaatanut 4, jotka myöskin on kaikki tapet-tuna ja vain osaksi syötynä metsästä löydetty. Sen lisäksi on löydetty metsästä lampaiden päitä useampiakin ja kahden poron jäännökset.Karhu näyttää olleen erittäin verenhimoinen, tappaen enemmän kuin on jaksanut syödä. Että lehmät ovat varmasti karhun tappamia, uskoo ken tahansa kun vaan näkee ne paikat, missä lehmät on kaadettu. Pienem-mät koivutkin ovat menneet poikki, jääden niihin merkiksi kynnen jäljet. Sitäpaitsi on löydetty kuusten alta karhun makuusijoja ja muita jätteitä. Karhua on jahdattu kyllin tehokkaasti, mikäli se tehokasta on ilman kar-hukoiraa, mutta ei, ihme kyllä, toistaiseksi ole sitä kukaan kohdannut