Lapin Kansa 1936.

Voidaanko porot suojella permuil-ta?(*

*) Porokiiliäinen eli kurmu, kurmupaarma tai kurmulintu.


Saksassa keksitty liuos, jonka vaikutus perustuu tämään hajuun.

Keksijä halukas suorittamaan kokeiluja ensi kesänä.


Joku vuosi sitten oleskeli Enontekiöllä eräs saksalainen, joka kiinnitti huomiota poroja kesällä vaivaaviin permuihin, havainnoistaan kertoi hän kotimaassaan eräälle kemistille sillä seurauksella, että kaksi vuotta ko-keiltuaan onnistui kemistin keksiä sellainen liuos, joka saa aikaan voi-makkaan ja sietämättömän vastenmielisen hajun. Tätä liuosta voidaan sijoittaa esim. johonkin lammikkoon, ja kun sitten porotokkaa jetaan lam-mikon yli, räiskyy hirveähajuista nestettä mihin, säilyen eläimissä viikko-määriä sateesta tai paisteesta huolimatta.

Lapin Kansan saaman tiedon mukaan olisi mainittu kemisti halukas saa-pmaan maahamme kokeillakseen keksintöään ensi, kesänä käytännös-sä.

Porokiiliäinen eli kurmu, kurmupaarma tai kurmulintu. Kuva: Wikipedia.

Saksassa on mainittua liuosta käytetty menestyksellä, m.m. lampaiden suojelemisessa niitä vaivaavilta loisilta, mutta sen sijaan on vielä selvit-tämättä, miten poro alistuu sen aiheuttamaan löyhkään. Ei ole myös-kään tietoa vielä siitä, kuinka kalliiksi mainitun aineen hankkiminen tuli-si.

Jos mainittu keksintö osoittautuisi todella onnistuneeksi, tulisi sillä ole-maan porotaloudellemme suuri merkitys. Onhan tunnettua, että permut aiheuttavat poronnahkoja pilaamalla vuosittain tavattomia vahinkoja. Muualla maassahan on jo ryhdytty toimenpiteisiin n,s, nautapaarman aiheuttamien vahinkojen johdosia, sen sijaan vastaavaan loiseläimeen poronhoitoalueella ei toistaiseksi ole huomiota kiinnitetty.