Yitornion Raanujärveltä


Kylvötoimiin ryhdyttiin kylässämmekin hyvissä ajoin tänä keväänä ennen helluntaita ja pienviljelijät ovat jo kylvönsä toimittaneetkin. Rehun puut-teessa olivat jotkut pakotetut päästämään lehmänsä laitumelle jo tämän toukokuun 22 p. vaan enimmällä osalla ovat lehmät ja muu karja vielä navetoissa. Jäät läksivät Raanujärvestä t. k. 24 p.

Rovaniemen kunnalle on annettava yleinen tunnustus siltä, että mainittu kunta kuntakokouksessaan tuonnottain teki kortinlyöntiasiassa päätök-sen, jonka mukaan kortin pelaaminen asuntojen läheisyydessä, ulko-huoneissa ja teiden varsilla on kielletty 50 markan sakon uhalla. Tämä asia olisi Ylitornion kuntakokouksessakin otettava käsiteltäväksi sekä määrättävä 50 markan uhkasakko, sillä kortin lyönti on saanut niin suu-ren jalansijan ei ainoastaan Raanujärvellä vaan yleensä kaikissa Ylitor-nion kylissä, että nuorilla miehillä ei kesän aikana näekään muuta kuin kortit käsissään pyhinä ja arkina.

Miehet sauvovat ylös Palojokea matkalla Raanujärveltä Sonkajärvelle 1915. Kuva: Järvi T. H. Museovirasto.

Raanujärvi ylhäältä vaaralta kuvattuna 1915. Kuva: Järvi T. H. Museovirasto.

Tätä rumaa tapaa noudattavat ei ainaastaan irtolaismiehet, vaan vieläpä suurien talojen pojatkin. Raanujärvellä näkee korttiseurueita talojen lä-heistöllä, jopa maantielläkin, joten se on tullut täällä Perä-Pohjolassa ai-van maanvaivaksi. Suotava olisi, että läänin kuvernööri vahvistaisi tä-män kiitettävän päätöksen, sillä korjausta tämä kipeä epäkohta kaipaa. Kun Rovaniemen kunta on täten osoittanut kiitettävää esimerkkiä muille kunnille, niin toivoisin, että muissakin kunnissa ryhdyttäisiin pikaisiin toi-menpiteisiin raaistavaan korttipeliraivoa vastaan.

T. k. 26 p. vietti kansakoulunopettajatar Hilma Vilhelmiina Hietaniemi ni-mipäiväänsä, jonka johdosta oli tilaisuuteen saapunut runsaasti paikka-kuntalaisia. Aluksi pidettiiin rukoukset ja sitten päivän kunniaksi kestittiin vieraita nisukahvilla. Saapuvilla olleet vieraat, joita oli noin 30 henkeä, lausuvat täten lämpöiset kiitoksensa tästä ystävällisyydestä:

Nimipäiväs' ihanainen

Onnellinen olkoon

Sama onni osaksesi

Ensi vuonna tulkoon

Nimipäiväs' kunniaksi

Tässä värssy vielä

Ethän siitä pahastu

Ja laulamasta kiellä

Kiitokset nyt kaikesta

Me täten sulle tuomme

Elon tiesi edelleenkin

Herran huomaan suomme.


Nimipäivävieraat.